Autoškola Znojmo PELC - prihlaseni

 - prihlášení -

Nejprve si vyplňte a vytiskněte tyto formuláře

- žádost o řidičské oprávnění (vyplnit a podepsat)

    

- posudek o zdravotní způsobilosti (vyplnit a nechat potvrdit od lékaře)

    

 

 

 

Vypněné dokumenty přineste kterékoliv pondělí v 16.00 do učebny (Sportovní hala TJ, ulice Curie, v parku pod lázněmi)

Nemusíte čekat na žádné termíny. Nové kurzy zahajujeme každé pondělí.