Autoškola Znojmo PELC - uspesne zkousky

 - úspěšné zkoušky -

- podat žádost o vydání řidičského průkazu (MěÚ v místě bydliště

- občanský průkaz

- řidičský průkaz (pouze ten, kdo již ŘP vlastní)

- vyplněnou žádost

    

- 50Kč na zaplacení poplatku

MěÚ má úřední hodiny v Po: 8h-17h, St: 8h-17h a v Pá: 8h-12h.