Autoškola Znojmo PELC - zkousky

 - zkoušky -

1. občanský průkaz 

2. průkaz žadatele o řidičské oprávnění

    

3.řidičský průkaz (pouze ten, kdo již ŘP vlastní)

4. doplacená autoškola

5. 700Kč na zaplacení poplatku MěÚ